----- Jiletli Panel Çitler -----

Jiletli panel çit üzerindeki jilet yekparedir, içerisinde çekirdek tel olmadan “M" form verilerek panel çitin yatayda bulunan 4.5 mm tel üzerine puntolandıktan sonra elektrostatik polyester boya ile boyalıdır.